Nyttig å vite som bruker av hallen.

ADGANG SYSCO ARENA og andre fasiliteter:

Vakt er tilstede fra 16 – 22 på hverdager. Alle henvendelser rettes til vakthavende.

Arena er kun åpen gjennom hovedinngang.

Nøkkelkort til garderober gis kun ut til leder/trener og skal kvitteres.

Nøkler til skillevegger, basket kurver og felles lager ligger hos vakten og gis kun ut til leder/trener og skal kvitteres.

Kort om regler i arenaen :

1. Sko som smitter farge er forbudt.

2. Snus og røyking er forbudt.

3. Kasting av ball er kun tillatt nede i hallen. Skal ikke forekomme andre steder som garderober, ganger eller inngangspartiet.

4. Klister er kun tillatt for spillere over 15 år. Klister bokser skal holdes i klisterstativ. Se nye regler opphengt hos vakt.

5. Skillevegger og basketkurver skal kun brukes av trener/leder som har fått opplæring.

6. Heis skal kun brukes når det er påkrevet. DVS varelevering eller funksjonshemmede.

7. Ingen klatring i tribuner, rekkverk eller balkonger.

8. Hallen og garderoben skal ryddes for søppel etter hver trening eller kamparrangement.

9. All bruk av tape skal godkjennes på forhånd av hallens daglige leder.

Brudd på regler medfører bortvisning fra SYSCO Arena.